Пам’ятки-інструкції


- Схема аналізу історичних фактів, подій, явищ та процесів;
- Схема аналізу подій з хронологічної точки зору(локалізація подій у часі);
- Порівняння однотипних явищ і подій;
- Види роботи з текстом підручника як джерелом інформації;
- Схема аналізу історичного документу;
- Визначення хронологічних рамок подій, їх співвідношення; 
- Вміння висловлювати власну думку при обговоренні історичних питань, усне рецензування відповідей інших учнів;
- Вимоги до складання  плану;
- Конспектування;
- Характеристика пам'яток культури;
- Як скласти історичний портрет;
- Схема оцінки діяльності історичної особи;
- Узагальнення; 
- Порівняння (таблиця);
- Як аналізувати історичну карикатуру;
- Як аналізувати історичну фотографію;
Як вивчати революцію;
- Як вивчати війну;
- Пам'ятка вивчення повсякденності;
 - Визначення місця історичних подій у просторі (використання карти  як історичного джерела);
- Робота з текстом підручника та історичними документами. 
-
 

3 коментарі: