"На педраді"

- Організація особистісно орієнтованого  навчання;
- Використання ІКТ на уроках історії;
- Дискусія як метод навчання історії в школі;
- Застосування наочності на уроках історії;
- Інноваційні технології у педагогіці;
- Інноваційні форми та методи виховання патріотизму на уроках історії;
- Інтерактивні методи;
- Кабінет історії;
- Концепція превентивного виховання дітей та молоді;
- Методика підвищення ефективності навчання історії;
- Неуспішність і шляхи подолання;
- Розвиток здібностей учнів на засадах множинного інтелекту;
- Система роботи з молодими вчителями;
- Техніка педагогічного спілкування;
- Технологія побудови уроку як цілісного творчого процесу;
- Учнівські компетенції як складова програм з історії;
- Фактори, які впливають на рівень навчальних досягнень учнів на уроках історії;
- Формування просторових та хронологічних компетенцій на уроках історії;
- Художні твори на уроках історії.
-

Немає коментарів:

Дописати коментар